Themed Itineraries

Symbols of the Picts

Art of the Picts
Ealain nan Cruithneach

A lasting legacy of enigmatic art
Dìleab mhaireannach de ealain dìomhair

Pictish Lives

Pictish lives
Beathannan Cruithneach

Casting new light on Pictish life
A’ soillseachadh beatha nan Cruithneach às ùr

Christian Picts

Pictish power and culture
Cumhachd is cultar nan Cruithneach

At the centre, not the edge
Sa mheadhan, chan ann air an iomall

Skip to content